آیین دانش آموختگی ۹۶ دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

آیین دانش آموختگی سال ۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و در تاریخ ۳ خرداد ۹۶ برای دانشجویان کارشناسی و دکتری برگزار گردید. در این برنامه دکتر مقدسی رییس دانشگاه طی سخنانی دانشگاه صنعتی شیراز را در زمره ۷ دانشگاه برتر صنعتی کشور معرفی نموده و این دانشگاه را جزئی از رزومه همیشگی تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل دانسته و برای دانشجویان آرزوی موفقیت داشتند

اجرای برنامه موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی سنتی دانشجویی و همچنین موسیقی پاپ توسط خواننده معروف شیرازی، نوید نیک کار، مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. مهم‌ترین بخش این برنامه، قرائت سوگندنامه توسط معاون آموزشی دانشگاه بود که با نظم قابل وصفی به اجرا درآمد. سپس از دانشجویان برتر در هر گروه و رشته توسط رییس دانشگاه، معاونین و روسای دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تقدیر به عمل آمد. ارائه لوح دانش آموختگی و عکس یادگاری پایان‌بخش جشن دانش آموختگی ۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز بود.